U7

GDPR privacy- en cookieverklaring

logo HulsteSportief PNG

Hulste Sportief.

Hulste Sportief respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe Hulste Sportief persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar Hulste Sportief verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar Hulste Sportief enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van Hulste Sportief, stamnummer 03972, gevestigd te Tieltsestraat 8531 HULSTE. Je kan ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0496/833477
Christ Cool is de contactpersoon van Hulste Sportief voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0496/833477

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hulste Sportief verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Rijsregisternummers
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld:
 • aansluitingsnummer bij de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (KBVB) 
 • aansluitingsnummer bij je ziekenfonds
 • bankrekeningnummer
 • welke pagina’s je bezoekt op onze website.
 • beeldmateriaal (foto’s)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hulste Sportief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij Hulste Sportief
 • gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Christ Cool Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0496/833477, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hulste Sportief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen registreren bij Voetbalclub Hulste Sportief en bij de KBVB of Voetbal Vlaanderen
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding, zoals clubadministratie, sportieve administratie in het kader van stages, kampen.
 • Het deelnemen aan competities en tornooien, sportive administratie, organisatie van een recreatief sportevenement.
 • Organiseren van niet-sportgerealiseerde evenementen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);
 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website (bv. groepsfoto van jouw ploeg);
 • Hulste Sportief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Wij analyseren op onze website jouw bezoekers gedrag, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij analyseren je IP adres via de online formulieren op onze website, om misbruiken en spam op onze website te minimaliseren.
 • Wij vragen het rijksregisternummer van de deelnemer en van de ouder die de deelnemer ten laste heeft, bij het online inschrijven voor zomervoetbalkampen. Dit om een fiscaal attest te kunnen opmaken en te overhandigen aan de ouder voor het invullen van de persoons belastingen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hulste Sportief maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hulste Sportief bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam: een jaar na ontslag
 • Geboortedatum en -plaats: een jaar na ontslag
 • Adresgegevens: een jaar na ontslag
 • Telefoonnummer: een jaar na ontslag
 • E-mailadres: een jaar na ontslag
 • Contactpersonen of ouders: een jaar na ontslag
 • IP adres: tot na het afhandelen van de e-mail
 • aansluitingsnummer bij de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (KBVB): een jaar na ontslag
 • aansluitingsnummer bij je ziekenfonds: een jaar na ontslag
 • bankrekeningnummer: een jaar na ontslag
 • beeldmateriaal (foto’s): een jaar na ontslag of worden bewaard in archieven.
 • Rijksregisternummers: een jaar na het zomervoetbalkamp.

Minderjarigen

 Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming wordt gegeven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Hulste Sportief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de verwerkingen waar Hulste Sportief enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites. Met de KBVB of Voetbal Vlaanderen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hulste Sportief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hulste Sportief gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hulste Sportief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Christ Cool van Hulste Sportief . Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Hulste Sportief wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hulste Sportief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Christ Cool van Hulste Sportief . Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.